Czas wygenerowania treści 2020-04-03 03:45:23

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wykonanie opracowania „Ekspertyza dotycząca zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z instrukcją prowadzenia składowiska zlokalizowanego w Pyskowicach-Zaolszanach przy ul. Wrzosowej 20A – kwatery III i IV”, zwanego dalej „Ekspertyzą”
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania „Ekspertyza dotycząca zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z instrukcją prowadzenia składowiska zlokalizowanego w Pyskowicach-Zaolszanach przy ul. Wrzosowej 20A – kwatery III i IV”, zwanego dalej „Ekspertyzą”, zgodnie z opisem zawartym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik do wzoru umowy. 2. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-11-17 08:11:11


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2016-11-17 08:11:14
Ostatnia aktualizacja: 2016-11-17 08:11:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-09-26 13:55:05
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-10-03 13:18:41
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-09-26 13:55:15
Formularz ofertowy .doc pobierz 2016-09-26 13:56:16
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2016-10-07 13:49:45
Oświadczenie .doc pobierz 2016-09-26 13:56:35
Załącznik nr 2 do do informacji z otwarcia ofert (grupa kapitałowa) .doc pobierz 2016-10-07 13:51:08
Modyfikacja SIWZ - 03.10.2016 pobierz 2016-10-03 13:19:43
Odpowiedzi na pytania z dn. 04.10.2016 r. pobierz 2016-10-04 15:16:26
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-10-07 13:00:00
pobierz
2016-10-03 13:20:33
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-10-31 12:51:06


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713