Czas wygenerowania treści 2020-04-08 20:20:13

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem aktualnie używanych numerów oraz dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej na terenie całego kraju, jak również na terenie Unii Europejskiej i poza nią wraz z przeniesieniem aktualnie używanych numerów oraz dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zgodnie z poniższym opisem: Usługi świadczone będą przez okres 24 miesięcy - od dnia 01.12.2016r. do dnia 30.11.2018r., dla maksymalnie 180 numerów telefonicznych (abonamentów), Aktywacja kolejnych numerów telefonów komórkowych będzie następowała sukcesywnie w okresie trwania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-11-24 14:05:02


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-11-24 14:05:04
Ostatnia aktualizacja: 2016-11-24 14:05:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-09-22 14:17:11
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-09-29 14:37:27
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-09-22 14:17:30
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2016-10-03 15:04:28
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego pobierz 2016-09-22 14:18:12
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz 2016-09-22 14:17:55
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy_PO ZMIANIE pobierz 2016-09-29 14:38:30
Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego pobierz 2016-09-22 14:19:02
Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego_PO ZMIANIE pobierz 2016-09-29 14:38:52
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - 29.09.2016 pobierz 2016-09-29 14:38:03
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-10-03 12:30:00
pobierz
2016-09-29 14:41:29
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-10-25 14:46:36


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713