Czas wygenerowania treści 2020-07-05 14:40:54

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Województwa Śląskiego – zgodnie z zakresami
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Województwa Śląskiego – zgodnie z zakresami. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z podziałem na zakresy został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy. Przedstawione w ww. załączniku zdjęcia mają jedynie charakter przykładowy. 3. Wszystkie dostarczone artykuły promocyjne muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego gatunku, nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy – zgodnie z zakresami. 4. Dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-12-19 14:07:39


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2016-12-19 14:07:41
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-30 12:10:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-12-30 12:10:28


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2016-12-30 12:10:32
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-30 12:10:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-09-06 09:22:01
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-09-06 12:12:52
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-09-13 08:08:23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-09-06 09:22:14
Formularz ofertowy .doc pobierz 2016-09-06 09:23:35
Informacja z otwarcia ofert w dniu 16.09.2016 r. pobierz 2016-09-19 12:54:27
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (oświadczenia) .doc pobierz 2016-09-06 09:24:16
Załącznik nr 2 do do informacji z otwarcia ofert (grupa kapitałowa) .doc pobierz 2016-09-19 12:55:48
Załącznik nr 3 do SIWZ - SOPZ pobierz 2016-09-06 09:23:10
Modyfikacja SIWZ z dn. 12.09.2016 r. pobierz 2016-09-13 08:10:30
Odpowiedzi na pytania z dn. 12.09.2016 r. pobierz 2016-09-13 08:10:03
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-09-16 12:30:00
pobierz
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-10-19 13:20:03
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-11-10 11:54:54


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713