Czas wygenerowania treści 2020-04-07 14:32:57

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
usługa druku z opracowaniem projektów graficznych, składem, łamaniem i dostawą
Przedmiotem umowy jest usługa druku materiałów informacyjno-promocyjnych: ulotek, plakatów (dot. zadania 1) oraz Przewodnika i kopert (dot. zadania 2) wraz z opracowaniem projektów graficznych, opracowaniem edytorskim, składem, łamaniem i dostawą do siedziby Zamawiającego przy ul. Reymonta 24 w Katowicach:
1) Ulotek i plakatów – dotyczy zadania nr 1
a) Druk ulotek A4 do A5 (nakład 10.000 szt.),
b) Druk ulotek A4 do A5 (nakład 10.000 szt.),
c) Druk plakatów A2 (nakład 600 szt.),
d) Druk plakatów A2 (nakład 500 szt.).
2) Przewodnika wraz z kopertami – dotyczy zadania nr 2
a) nakład Przewodnika 300 szt.,
b) nakład kopert 300 szt.

1. Szczegółowy opis i zakres tematyczny przedmiotu zamówienia określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do umowy.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-10-11 11:38:40


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-10-11 11:38:42
Ostatnia aktualizacja: 2016-10-11 11:39:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-08-25 13:56:47
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-08-25 13:57:59
Informacja z otwarcia pobierz 2016-09-06 11:55:40
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert pobierz 2016-09-08 13:54:53
Wyjaśnienia z dnia 31.08.2016 r. pobierz 2016-08-31 12:22:36
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-09-23 08:50:17


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713