Czas wygenerowania treści 2020-04-03 02:41:33

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Kompleksowe wykonanie areny lekkoatletycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturątowarzyszącą na Stadionie Śląskim
Przedmiotem zamówienia jest "Kompleksowe wykonanie areny lekkoatletycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą na Stadionie Śląskim w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.
Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:
a)wykonanie areny lekkoatletycznej z bieżnią wraz z elementami dla wszystkich koniecznych konkurencji
b)wykonanie murawy hybrydowej boiska piłkarskiego przystosowanej do obsługi dyscyplin lekkoatletycznych
c)wykonanie innych robót towarzyszących niezbędnych do wprowadzenia funkcji lekkoatletycznej na Stadionie Śląskim
d)uzyskanie certyfikatów/świadectw organizacji sportowych tj. FIFA/UEFA/PZPN, PZLA, IAAF dla areny głównej i całego obiektu Stadion Śląski w najwyższych klasach i kategoriach obiektów sportowych, ww. organizacji sportowych, upoważniających do przeprowadzenia zawodów piłkarskich i lekkoatletycznych rangi mistrzostw krajowych oraz rangi mistrzostw Europy/Świata

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-12-30 10:09:06


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2016-12-30 10:09:11
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-30 10:09:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-07-29 15:28:53
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2016-08-12 14:47:35
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2016-09-09 14:43:18
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-08-03 15:24:05
Formularz ofertowy po zmianach - wersja edytowalna pobierz 2016-09-09 14:47:58
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2016-09-27 14:45:31
Jednolity europejski dokument zamówienia - wersja edytowalna pobierz 2016-09-09 14:45:07
Załączniki do modyfikacji z dnia 09.09.2016 r. pobierz 2016-09-09 14:46:23
załączniki nr 3 i 4 do SIWZ pobierz 2016-08-03 15:28:30
Modyfikacja SIWZ z dnia 12.08.2016r. pobierz 2016-08-12 14:39:42
Modyfikacja treści siwz cz. I - 09.09.2016 r. pobierz 2016-09-09 14:41:35
Modyfikacja treści siwz cz. II - 09.09.2016 r. pobierz 2016-09-09 14:41:49
Wyjaśnienia treści siwz cz I. - 09.09.2016 r. pobierz 2016-09-09 14:40:43
Wyjaśnienia treści siwz cz II. - 09.09.2016 r. pobierz 2016-09-09 14:40:59
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-09-23 13:00:00
pobierz
2016-08-12 14:40:53
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-09-27 13:00:00
pobierz
2016-09-09 14:43:42
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-11-07 14:14:06


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713