Czas wygenerowania treści 2019-10-16 09:10:38

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa urządzeń sieciowych
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa urządzeń sieciowych, oprogramowania do zarządzania urządzeniami sieciowymi oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonych komponentów, w ilości i jakości zgodnej
ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3
do siwz/Załącznik nr 1 do umowy.

1. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad prawnych i fizycznych, dopuszczone do obrotu, spełniające normy CE, wyprodukowane w 2016 roku.
2. Określone w Załącznik nr 3 do SIWZ / Załączniku nr 1 do wzoru umowy parametry techniczne/funkcjonalne stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt, będący przedmiotem umowy,
własnym transportem do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.

4. Dostawa urządzeń sieciowych, oprogramowania do zarządzania urządzeniami sieciowymi wraz z licencjami, przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonych komponentów oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających gwarancję produktów, zostaną potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. (zwanym dalej protokołem). Podpisany przez obie strony protokół bez zastrzeżeń, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
5. Serwis gwarancyjny zostanie uruchomiony od dnia podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego.
6. Serwis gwarancyjny świadczony będzie na warunkach określonych w umowie.
7. Gwarancja producenta na oferowane urządzenia sieciowe:
- przełączniki sieciowe - minimum 60 miesięcy,
- moduły optyczne - minimum 12 miesięcy.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-11-28 13:00:20


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2016-11-28 13:00:24
Ostatnia aktualizacja: 2016-11-28 13:00:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-07-27 15:31:44
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-08-01 13:46:50
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-08-29 12:21:36
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-08-01 13:43:23
00 - formularz ofertowy pobierz 2016-08-01 13:59:10
01 - oświadczenie - art. 22 pobierz 2016-08-01 14:00:04
02 - oświadczenie - art. 24 pobierz 2016-08-01 14:00:35
03 - grupa kapitałowa pobierz 2016-08-01 14:01:32
modyfikacja siwz (01-08-2016) pobierz 2016-08-01 13:49:23
Modyfikacja treści siwz - 29.08.16 r. pobierz 2016-08-29 12:13:09
Wyjaśnienie treści siwz - 29.08.2016 pobierz 2016-08-29 12:12:43
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-09-08 12:30:00
pobierz
2016-08-01 13:50:44
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-09-14 12:30:00
pobierz
2016-08-29 12:12:18
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-10-19 12:31:23


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713