Czas wygenerowania treści 2020-04-03 03:35:07

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa organizacji szkoleń dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji szkoleń dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizujących projekty lub aplikujących o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Liczba osób uczestniczących w szkoleniach (1400 uczestników) stanowi maksymalną ilość umowy. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 70% zamówienia (980 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów) zostanie zrealizowane. Zamawiającemu przysługuje prawo
do niezrealizowania pozostałych 30% (420 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów) zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń
z tego tytułu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do siwz/załącznik do wzoru umowy.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-10-19 15:27:00


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-10-19 15:27:05
Ostatnia aktualizacja: 2016-10-19 15:27:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-07-27 15:30:04
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-07-27 15:26:35
Formularz ofertowy .doc pobierz 2016-07-27 15:23:45
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-08-02 11:58:19
Załącznik nr 1 do f.o. doc pobierz 2016-07-27 15:23:59
Załącznik nr 2 do f.o. doc pobierz 2016-07-27 15:24:10
Załącznik nr 3 do f.o. doc pobierz 2016-07-27 15:24:21
Załącznik nr 4 do f.o. doc pobierz 2016-07-27 15:24:35
Załącznik nr 5 do f.o. doc pobierz 2016-07-27 15:24:55
Wyjaśnienie treści siwz - 02.08.16 r. pobierz 2016-08-02 11:56:53
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-09-23 14:42:38


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713