Czas wygenerowania treści 2020-06-06 02:20:08

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostarczenie systemu informacji prawnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Dostarczenie systemu informacji prawnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja oprogramowania Systemu Informacji Prawnej obejmującego w szczególności: a. system elektronicznej informacji prawnej, w wersji na 1500 stanowisk oraz wersji mobilnej (on-line) z równoczesnym dostępem dla minimum 20 użytkowników z modułami Prawo Europejskie, Zamówienia Publiczne, Informator Prawno Gospodarczy, Procedury Administracyjne i Cywilne - wersja intranetowa z aktualizacją miesięczną + dostępem do online + 20 dostępów mobilnych, b. serwis na temat prawa budowlanego wraz z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w wersji minimum trzystanowiskowej -wersja intranetowa trzystanowiskowa, aktualizacja miesięczna + dostęp do wersji online, c. serwis na temat prawa ochrony środowiska, w wersji minimum pięciostanowiskowej - wersja intranetowa pięciostanowiskowa - aktualizacja miesięczna + dostęp do wersji online, d. serwis na temat prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w wersji minimum sześciostanowiskowej - wersja intranetowa sześciostanowiskowa - aktualizacja miesięczna + dostęp do wersji online. w ilości i jakości zgodnej ze szczegółowym opisem zawartym w SOPZ stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ / załącznik nr 1 do wzoru umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-09-23 12:42:23


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-09-23 12:42:26
Ostatnia aktualizacja: 2016-09-23 12:42:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-07-27 14:59:47
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-08-04 15:03:13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-08-05 12:19:58
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-07-27 15:06:43
Formularz ofertowy .doc pobierz 2016-08-05 12:20:27
Załącznik nr 1 do f.o. doc pobierz 2016-08-05 12:20:38
Załącznik nr 2 do f.o. doc pobierz 2016-08-05 12:24:25
Załącznik nr 3 do f.o. doc pobierz 2016-08-05 12:29:35
Załącznik nr 4 do f.o. doc pobierz 2016-08-05 12:21:40
Modyfikacja specyfikacji numer 1 pobierz 2016-08-05 12:46:03
Wyjaśnienia - 05.08.16 r. pobierz 2016-08-05 12:46:26
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-08-10 12:30:00
pobierz
2016-08-04 15:05:08
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-08-11 12:30:00
pobierz
2016-08-05 12:46:47
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-08-30 14:43:33


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713