Czas wygenerowania treści 2020-07-05 15:46:29

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w czasie spotkań/konferencji organizowanych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w czasie spotkań/konferencji organizowanych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik do umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-10-06 12:52:31


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2016-10-06 12:52:33
Ostatnia aktualizacja: 2016-10-06 12:52:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-07-27 13:00:37
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-07-27 13:00:50
Formularz ofertowy .doc pobierz 2016-07-27 13:02:05
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego .doc pobierz 2016-07-27 13:02:48
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego (wykaz usług) .doc pobierz 2016-07-27 13:04:10
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego .doc pobierz 2016-07-27 13:04:25
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego .doc pobierz 2016-07-27 13:04:38
Załącznik nr 5 do formularza ofertowego (dodatkowy wykaz usług) .doc pobierz 2016-07-27 13:05:09
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-09-21 14:39:23


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713