Czas wygenerowania treści 2020-04-03 03:44:58

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja bieżąca wdrażania działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja bieżąca wdrażania działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-10-18 12:53:20


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2016-10-18 12:53:24
Ostatnia aktualizacja: 2016-10-18 12:53:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-07-27 12:32:07
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-07-27 12:32:50
formularz ofertowy pobierz 2016-07-27 12:33:40
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2016-07-27 12:34:04
załacznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2016-07-27 12:34:14
załacznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2016-07-27 12:34:23
załacznik nr 4 do formularza ofertowego pobierz 2016-07-27 12:34:40
załacznik nr 5 do formularza ofertowego pobierz 2016-07-27 12:34:50
załacznik nr 6 do formularza ofertowego pobierz 2016-07-27 12:35:03
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-09-23 11:16:11
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-09-29 11:44:13


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713