Czas wygenerowania treści 2020-07-13 06:43:55

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa edukacyjna polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu językowego
Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu językowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-10-24 15:38:37


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-10-24 15:38:43
Ostatnia aktualizacja: 2016-10-24 15:38:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-07-27 12:00:16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-08-05 14:10:10
pobierz 2016-08-09 09:44:09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-07-27 12:01:02
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego pobierz 2016-07-27 12:04:18
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz 2016-07-27 12:04:00
Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego pobierz 2016-07-27 12:04:41
Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego pobierz 2016-07-27 12:04:57
Załącznik nr 4 do Formularza ofertowego pobierz 2016-07-27 12:05:11
Załącznik nr 4 do siwz - Linia Graficzna RPO WSL 2014-2020 pobierz 2016-07-27 12:02:39
Załącznik nr 5 do Formularza ofertowego pobierz 2016-07-27 12:05:26
Załącznik nr 5 do siwz - Strategia komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020 pobierz 2016-07-27 12:03:35
Załącznik nr 6 do Formularza ofertowego pobierz 2016-07-27 12:05:38
Modyfikacja SIWZ z dnia 5.08.2016 r. pobierz 2016-08-05 14:11:13
Modyfikacja SIWZ z dnia 9.08.2016 r. pobierz 2016-08-09 09:04:11
Odpowiedzi na pytania z dnia 5.08.2016 r. pobierz 2016-08-05 14:12:04
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-08-11 12:30:00
pobierz
2016-08-05 14:12:49
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-08-11 13:00:00
pobierz
2016-08-09 09:05:07
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-09-13 11:37:11


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713