Czas wygenerowania treści 2020-04-03 03:28:12

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługi polegające na przeprowadzeniu badań CATI
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu dwóch badań CATI w ramach prowadzenia prac monitoringowych Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego ,,Śląskie 2020+” (zakres I) oraz badania CATI w ramach „Ramowego planu badań
i analiz” (zakres II).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 3a/3b do siwz/załącznikach nr 1 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorach umów (załączniki nr 2 do siwz).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-09-20 13:05:40


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-09-20 13:05:42
Ostatnia aktualizacja: 2016-09-20 13:06:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-07-27 11:13:09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-07-27 11:13:24
Formularz ofertowy z załącznikami (wersja edytowalna) pobierz 2016-07-27 11:14:56
Wyjaśnienie SIWZ pobierz 2016-08-01 14:41:08
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-08-26 11:12:22


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713