Czas wygenerowania treści 2020-07-13 09:53:45

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego
i oprogramowania w rozbiciu na zakresy, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzorów umów


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-10-17 14:30:07


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2016-10-17 14:30:23
Ostatnia aktualizacja: 2016-10-17 14:31:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-07-25 14:59:51
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-08-01 13:41:34
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-08-01 09:29:59
Zał. 1 do FO - Oświadczenie art. 22 pobierz 2016-08-01 09:31:38
Zał. 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz 2016-08-01 09:31:14
Zał. 2 do FO - wykaz dostaw pobierz 2016-08-01 09:31:53
Zał. 3 do FO - Oświadczenie art. 24 pobierz 2016-08-01 09:32:07
Zał. 4 do FO - Grupa Kapitałowa pobierz 2016-08-01 09:32:26
Modyfikacja SIWZ z dnia 1.08.2016 r. pobierz 2016-08-01 13:42:29
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-09-07 12:30:00
pobierz
2016-08-01 13:43:28
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-09-13 10:46:26
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-09-20 10:44:56


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713