Czas wygenerowania treści 2019-10-17 12:37:49

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Zakup mediów na potrzeby działań w zakresie komunikacji społecznej Województwa Śląskiego
Przedmiotem zamówienia jest zakup mediów na potrzeby działań w zakresie komunikacji społecznej Województwa Śląskiego.
Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu czasu antenowego w radio, powierzchni reklamowej na tablicach wielkoformatowych, citylightach i Internecie oraz przeprowadzenia działań w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych w okresie od 1 października do 18 listopada 2016 r.
Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-09-21 09:32:23


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-09-21 09:32:25
Ostatnia aktualizacja: 2016-09-21 09:32:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-07-21 16:04:20
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2016-07-25 12:49:08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-07-25 12:13:40
formularz ofertowy pobierz 2016-07-25 12:49:54
załącznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2016-08-19 14:35:13
załącznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2016-08-19 14:35:23
załącznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2016-08-19 14:35:35
załącznik nr 4 do formularza ofertowego pobierz 2016-08-19 14:35:50
modyfikacja SIWZ z dnia 25.07.2016r. pobierz 2016-07-25 12:47:50
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-09-02 13:00:00
pobierz
2016-07-25 12:48:28
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-09-09 13:07:52


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713