Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:45:23

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Zakup usługi asysty technicznej
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi asysty technicznej, w rozbiciu na 3 zakresy, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 3 do siwz/załączniku do wzoru umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje: świadczenie asysty technicznej dla posiadanych przez Zamawiającego macierzy (standaryzacja oprogramowania) - dotyczy zakresu nr I, świadczenie asysty technicznej dla posiadanego przez Zamawiającego systemu backup IBM (standaryzacja oprogramowania) - dotyczy zakresu nr II, świadczenie asysty technicznej dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do wirtualizacji - dotyczy zakresu nr III. Serwis wsparcia technicznego świadczony będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego od 08:00 do 16:00.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-09-09 10:21:45


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-09-09 10:21:49
Ostatnia aktualizacja: 2016-09-09 10:42:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-07-14 13:45:15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-07-14 13:46:01
załącznik nr 1 do siwz - Formularz ofertowy pobierz 2016-07-14 13:46:48
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-07-29 12:05:24
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-09-09 09:04:53


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713