Czas wygenerowania treści 2020-04-02 07:15:34

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Poradnik dotyczący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania merytorycznego, graficznego, składu, wydruku oraz dostawy poradnika dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z elementami dodatkowymi w liczbie 1500 sztuk. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe regulacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-08-17 14:11:03


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-08-17 14:11:05
Ostatnia aktualizacja: 2016-08-17 14:11:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-06-29 13:50:08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-06-29 13:59:58
Zał. 1 do FO - Oświadczenie art. 22 pobierz 2016-06-29 13:52:38
Zał 1 do SIWZ - formularz ofertowy pobierz 2016-06-29 13:52:24
Zał 1 do SOPZ - Linia graficzna RPO WSL 2014-2020 pobierz 2016-06-29 13:54:24
Zał. 2 do FO - Oświadczenie art. 24 pobierz 2016-06-29 13:52:55
Zał. 3 do FO - Grupa Kapitałowa pobierz 2016-06-29 13:53:10
Zał 4 do FO - Wykaz usług pobierz 2016-06-29 13:53:26
Zał 5 do FO - Wykaz osób pobierz 2016-06-29 13:53:49
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-07-27 10:57:10


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713