Czas wygenerowania treści 2019-11-20 05:54:05

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa przygotowania i przeprowadzenia działań edukacyjnych Śląskie. Tu rozmawiamy skierowanych do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego - podczas wydarzeń społeczno-kulturalnych - których celem jest zapoznanie z tematyką partycypacji społecznej w województwie śląskim oraz wiedzą o regionie i potencjałem jego mieszkańców
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia działań edukacyjnych Śląskie. Tu rozmawiamy skierowanych do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego - podczas wydarzeń społeczno-kulturalnych - których celem jest zapoznanie z tematyką partycypacji społecznej w województwie śląskim oraz wiedzą o regionie i potencjałem jego mieszkańców, obejmująca 6 zadań, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-08-05 13:55:13


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-08-05 13:55:16
Ostatnia aktualizacja: 2016-08-05 13:55:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-06-27 12:30:41
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-07-04 14:50:36
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-06-27 12:32:44
Formularz ofertowy .doc pobierz 2016-06-27 12:31:30
Załącznik nr 1 do f.o. doc pobierz 2016-06-27 12:31:43
Załącznik nr 2 do f.o. doc pobierz 2016-06-27 12:31:55
Załącznik nr 3 do f.o. doc pobierz 2016-06-27 12:32:07
Załącznik nr 4 do f.o. doc pobierz 2016-06-27 12:32:24
Zał. nr 3 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pobierz 2016-06-27 12:33:19
Modyfikacja siwz - 04.07.16 r. pobierz 2016-07-04 14:51:06
Wyjaśnienia treści siwz -04.07.16 r. pobierz 2016-07-04 14:51:33
Wyjaśnienia treści siwz 05.07.2016 r. pobierz 2016-07-05 12:08:30
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-07-08 13:00:00
pobierz
2016-07-04 14:51:48
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-07-18 14:45:23


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713