Czas wygenerowania treści 2020-07-05 16:05:38

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Przygotowanie i przeprowadzenie regionalnej kampanii informującej o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie regionalnej kampanii informującej o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-09-01 14:48:21


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-09-01 14:48:24
Ostatnia aktualizacja: 2016-09-01 14:48:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-06-24 09:21:02
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-07-05 13:24:02
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-06-24 09:22:46
Formularz ofertowy z załącznikami (wersja edytowalna) pobierz 2016-06-24 09:24:25
Załącznik nr 1 do SOPZ pobierz 2016-06-24 09:23:49
Załącznik nr 2 do SOPZ pobierz 2016-06-24 09:24:03
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ pobierz 2016-07-05 13:24:31
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-07-15 12:00:00
pobierz
2016-07-05 13:24:54
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-08-23 14:35:20


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713