Czas wygenerowania treści 2020-04-07 14:41:29

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wykonanie opracowania pod nazwą Audyt nieczynnych tras kolejowych pod kątem ich adaptacji na trasy rowerowe, obejmującego inwentaryzację i audyt nieczynnych tras kolejowych w województwie śląskim wraz z koncepcją przebiegu tras rowerowych
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pod nazwą Audyt nieczynnych tras kolejowych pod kątem ich adaptacji na trasy rowerowe, obejmującego inwentaryzację i audyt nieczynnych tras kolejowych w województwie śląskim wraz z koncepcją przebiegu tras rowerowych. 2. Szczegółowy opis i zakres tematyczny przedmiotu zamówienia określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik do umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-08-11 13:28:15


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2016-08-11 13:28:17
Ostatnia aktualizacja: 2016-08-11 13:28:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-06-23 12:42:51
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-06-29 14:11:37
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-06-23 12:43:04
Formularz ofertowy .doc pobierz 2016-06-23 12:43:41
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego .doc pobierz 2016-06-23 12:44:25
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego (wykaz usług) .doc pobierz 2016-06-23 12:44:51
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego (wykaz osób) .doc pobierz 2016-06-23 12:45:16
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego .doc pobierz 2016-06-23 12:45:35
Załącznik nr 5 do formularza ofertowego .doc pobierz 2016-06-23 12:45:52
Modyfikacja SIWZ - 29.06.2016 r. pobierz 2016-06-29 14:10:37
Odpowiedzi na pytania - 29.06.2016 r. pobierz 2016-06-29 14:10:09
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-07-04 12:30:00
pobierz
2016-06-29 14:12:45
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-07-22 14:01:31


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713