Czas wygenerowania treści 2020-06-06 04:03:49

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywna dostawa mebli biurowych
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa mebli biurowych wraz z ich wyładunkiem, montażem, ustawieniem oraz wypoziomowaniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach w budynkach zajmowanych przez Zamawiającego, mieszczących się w Katowicach, przy ul. Ligonia 46, ul. Reymonta 24, ul. Plebiscytowa 36 i ul. Dąbrowskiego 23 zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy, przy czym przedstawione zdjęcia w w/w załączniku mają jedynie charakter poglądowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-10-19 10:08:59


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-10-19 10:09:03
Ostatnia aktualizacja: 2016-10-19 10:12:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-06-07 17:24:32
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-06-13 12:54:01
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-06-07 17:26:29
Pismo dotyczące udostępnienia załączników pobierz 2016-06-09 11:55:36
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2016-06-09 11:56:06
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2016-06-09 11:56:30
Załącznik nr 2 do siwz Formularz ofertowy pobierz 2016-06-09 11:53:02
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2016-06-09 11:56:52
Wyjaśnienia i modifikacja siwz (13-06-2016) pobierz 2016-06-13 12:55:33
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-06-16 12:30:00
pobierz
2016-06-13 12:56:39
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-07-06 14:03:19
Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresach od I do VII pobierz 2016-07-21 08:43:03
Unieważnienie zakres VII pobierz 2016-10-18 08:15:55


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713