Czas wygenerowania treści 2019-11-12 12:15:59

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych na częściowe pokrycie deficytu planowanego w uchwale budżetowej na 2016 rok dla Województwa Śląskiego na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych na częściowe pokrycie deficytu planowanego w uchwale budżetowej na 2016 rok dla Województwa Śląskiego oraz na częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych przez Województwo Śląskie kredytów, na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r zgodnie z opisem w SIWZ.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-09-16 13:49:04


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-09-16 13:49:06
Ostatnia aktualizacja: 2016-09-16 13:49:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-05-25 15:06:52
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2016-05-30 14:15:01
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-05-30 11:04:32
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego pobierz 2016-05-30 11:05:14
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz 2016-05-30 11:04:51
Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego pobierz 2016-05-30 11:05:36
Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego pobierz 2016-05-30 11:05:55
Modyfikacja treści siwz - 30.05.2016 pobierz 2016-05-30 14:15:32
Wyjaśnienia treści siwz - 21.06.2016 pobierz 2016-06-21 14:00:25
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-07-07 12:30:00
pobierz
2016-05-30 14:15:59
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-07-27 10:49:12
Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-07-28 15:26:00


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713