Czas wygenerowania treści 2020-04-01 22:05:36

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa hotelarska na terenie gminy Kroczyce (województwo śląskie)
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska w dniach 23-24 czerwca 2016 r. (czwartek - piątek) na terenie gminy Kroczyce (województwo śląskie) dla maksymalnie 40 osób w ramach spotkania dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu województwa śląskiego. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), znajduje się w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników o nie więcej niż 30% i nie zrealizowania tej części zamówienia. Wówczas rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia na podstawie ceny jednostkowej brutto na osobę podanej w złożonej ofercie, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Informację w tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 2 dni przed ostatecznym terminem rozpoczęcia pobytu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-06-16 14:14:27


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-06-16 14:12:43
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-16 14:14:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-05-23 12:27:36
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-05-23 12:29:20
01 - formularz ofertowy pobierz 2016-05-23 12:30:44
02 - oświadczenie - art. 22 pobierz 2016-05-23 12:31:56
03 - oświadczenie - art. 24 pobierz 2016-05-23 12:33:15
04 - grupa kapitałowa pobierz 2016-05-23 12:34:14
05 - wykaz - doświadczenie Wykonawcy pobierz 2016-05-23 12:35:05
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-06-02 13:48:34


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713