Czas wygenerowania treści 2020-07-16 15:53:00

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Długoterminowy wynajem 2 fabrycznie nowych samochodów osobowych
1. Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy wynajem 2 fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wraz ze świadczeniem obsługi serwisowej, assistance, ubezpieczenia oraz innych czynności wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - SOPZ (załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy) na okres 36 miesięcy. 2. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-06-16 13:06:34


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-06-16 13:04:50
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-16 13:05:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-05-12 09:16:24
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-05-16 12:35:26
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-05-12 09:17:10
Formularz ofertowy z załącznikami (wersja edytowalna) pobierz 2016-05-12 09:18:53
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ pobierz 2016-05-16 12:36:20
Wyjaśnienie SIWZ (2) pobierz 2016-05-17 11:43:26
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-05-23 12:00:00
pobierz
2016-05-16 12:37:26
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-06-09 12:13:33


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713