Czas wygenerowania treści 2020-07-16 15:57:31

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa wykonania analizy pt. „Prognoza potrzeb rynku pracy województwa śląskiego w kontekście branż i zawodów, w których do roku 2022 wystąpi deficyt wykwalifikowanych pracowników i dla których niezbędne będzie tworzenie CKZiU”
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania analizy pt. „Prognoza potrzeb rynku pracy województwa śląskiego w kontekście branż i zawodów, w których do roku 2022 wystąpi deficyt wykwalifikowanych pracowników i dla których niezbędne będzie tworzenie CKZiU”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-08-17 14:55:11


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-08-17 14:55:15
Ostatnia aktualizacja: 2016-08-17 14:56:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-04-14 11:23:44
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2016-04-25 13:17:42
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-04-19 10:38:51
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego pobierz 2016-04-19 10:41:13
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz 2016-04-19 10:40:21
Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego pobierz 2016-04-19 10:41:38
Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego pobierz 2016-04-19 10:42:04
Załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do umowy - SOPZ pobierz 2016-04-19 10:39:51
Załącznik nr 4 do Formularza ofertowego pobierz 2016-04-19 10:42:21
Załącznik nr 5 do Formularza ofertowego pobierz 2016-04-19 10:42:47
Załącznik nr 6 do Formularza ofertowego pobierz 2016-04-19 10:43:09
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ - 25.04.2016 pobierz 2016-04-25 13:18:41
Wyjaśnienie treści siwz - 05.05.2016 pobierz 2016-05-05 12:53:51
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-05-30 12:30:00
pobierz
2016-04-25 13:19:44
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-07-20 15:18:08


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713