Czas wygenerowania treści 2020-04-08 20:44:09

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa śląskiego
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: a) aktualizację zasięgów zbiorów danych BDOT10k na podstawie bazy państwowego rejestru granic (PRG), b) aktualizację klas obiektów BDOT10k na obszarze objętym opracowaniem kartograficznym, c) opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu, d) opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu na podstawie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu (kartograficzne opracowanie modelu rzeźby terenu), e) opracowanie obiektów klas Karto na podstawie danych BDOT10k, PRNG i PRG, f) redakcję treści mapy topograficznej w skali 1:10 000 wraz z weryfikacją BDOT10k, g) redakcję arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi, h) zapis cyfrowy i wydruk ploterowy arkuszy mapy topograficznej. 2. Szczegółowy opis i zakres tematyczny przedmiotu zamówienia określają Warunki Techniczne stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik do umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-06-03 11:18:08


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2016-06-03 11:18:14
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-03 11:18:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-04-13 14:42:05
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-04-13 14:42:18
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego .doc pobierz 2016-04-13 14:47:21
Załącznik nr 1 do SIWZ .doc pobierz 2016-04-13 14:46:42
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego (wykaz usług) .doc pobierz 2016-04-13 14:48:01
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego (wykaz osób) .doc pobierz 2016-04-13 14:48:38
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego (wykaz sprzętu) .doc pobierz 2016-04-13 14:49:14
Załącznik nr 5 do formularza ofertowego .doc pobierz 2016-04-13 14:49:33
Załącznik nr 6 do formularza ofertowego .doc pobierz 2016-04-13 14:51:39
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-05-16 14:23:47


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713