Czas wygenerowania treści 2020-04-02 09:32:15

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-08-04 09:06:03


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-08-04 09:06:06
Ostatnia aktualizacja: 2016-08-04 09:06:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-04-13 10:26:45
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2016-04-18 12:46:28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-04-18 09:23:41
Formularz ofertowy z załącznikami (wersja edytowalna) pobierz 2016-04-18 09:30:18
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - część 2 pobierz 2016-04-18 09:28:14
Modyfikacja SIWZ - przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert pobierz 2016-04-18 12:47:17
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-05-30 13:00:00
pobierz
2016-04-18 12:47:36
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-07-05 11:52:14


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713