Czas wygenerowania treści 2020-04-01 22:21:16

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – podsumowanie realizacji i efektów Programu”
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – podsumowanie realizacji i efektów Programu”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-08-17 14:49:56


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-08-17 14:52:58
Ostatnia aktualizacja: 2016-08-17 14:53:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-04-12 12:35:12
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-04-14 10:28:18
Zał. nr 1 do FO_ośw.z art.22 pobierz 2016-04-14 10:29:35
Zał. nr 1 do siwz_formularz ofertowy pobierz 2016-04-14 10:29:07
Zał. nr 2 do FO_ośw.z art.24 pobierz 2016-04-14 10:29:54
Zał. nr 3 do FO_wykaz usług pobierz 2016-04-14 10:30:39
Zał. nr 4 do FO_wykaz osób pobierz 2016-04-14 10:31:10
Zał. nr 5 do FO_grupa kapitałowa pobierz 2016-04-14 10:31:32
Zał. nr 6 do FO_SOSRPZ pobierz 2016-04-14 10:36:56
Odpowiedzi na pytania - 17.05.2016r. pobierz 2016-05-17 11:10:55
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-07-11 13:54:38


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713