Czas wygenerowania treści 2020-07-13 10:50:08

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa opracowania projektu graficznego, składu, wydruku oraz dostawy publikacji raportu z badania ewaluacyjnego
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania projektu graficznego, składu, wydruku oraz dostawy publikacji raportu z badania ewaluacyjnego pt. Analiza zapotrzebowania na białe i zielone miejsca pracy w województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy w odniesieniu do wsparcia oferowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, zgodnie z opisem zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który znajduje się w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-06-15 09:01:15


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-06-15 09:01:18
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-15 09:01:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-03-31 12:21:12
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-03-31 12:27:27
Załącznik nr 4 do siwz - Linia Graficzna RPO WSL 2014-2020 pobierz 2016-03-31 12:25:13
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-05-17 10:06:38


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713