Czas wygenerowania treści 2020-06-06 04:06:56

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Zakup mediów na potrzeby działań w zakresie komunikacji społecznej Województwa Śląskiego
Zamówienie dotyczy zakupu powierzchni reklamowej i przeprowadzenie działań w Internecie w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2016 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-05-16 14:31:01


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-05-16 14:31:03
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-16 14:31:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-03-22 11:50:24
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-03-22 11:50:38
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-04-25 11:41:52


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713