Czas wygenerowania treści 2020-03-29 11:46:35

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wydanie pisemnych opinii prawnych
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie maksymalnie 25 usług polegających na wydaniu pisemnych opinii prawnych, w tym polegających na: wydaniu pisemnych opinii prawnych dotyczących aspektów prawnych wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, wydaniu pisemnych opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności, wydaniu pisemnych opinii prawnych na potrzeby stanu faktycznego i prawnego prowadzonych postępowań administracyjnych, związanych z odzyskiwaniem środków z Unii Europejskiej, wydaniu pisemnych opinii prawnych w zakresie praw autorskich oraz polegających na wydaniu pisemnych opinii prawnych z zakresu pomocy publicznej/de minimis. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy. W przypadku braku potrzeby wykonania usługi, Zamawiający może nie uruchomić do 30 % przedmiotu zamówienia, wówczas Wykonawca nie wniesie żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-05-27 12:03:49


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-05-27 12:03:51
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-27 12:04:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-03-14 15:05:52
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-03-21 13:33:40
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-03-22 12:12:20
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-03-14 15:07:21
Załącznik nr 5 do Formularza ofertowego- PO ZMIANIE pobierz 2016-03-22 12:16:19
Zał. 1 do FO - oświadczenie art. 22 pobierz 2016-03-14 15:10:00
Zał. 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz 2016-03-14 15:09:27
Zał. 2 do FO - Wykaz osób pobierz 2016-03-14 15:10:28
Zał. 3 do FO - oświadczenie art. 24 pobierz 2016-03-14 15:10:51
Zał. 4 do FO - Grupa kapitałowa pobierz 2016-03-14 15:11:14
Zał. 5 do FO - dodatkowy wykaz doświadczenia pobierz 2016-03-14 15:11:39
Modyfikacja i wyjaśnienia treści siwz - 21.03.2016 pobierz 2016-03-21 13:34:22
Modyfikacja treści siwz - 22.03.2016 pobierz 2016-03-22 12:14:29
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-03-24 13:30:00
pobierz
2016-03-21 13:34:54
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-03-25 12:15:00
pobierz
2016-03-22 12:14:49
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-05-12 13:09:15


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713