Czas wygenerowania treści 2019-11-12 11:23:06

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz obsługi eventowej Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2016 w województwie śląskim
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz obsługi eventowej Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2016 w województwie śląskim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-04-29 13:16:53


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-04-29 13:15:47
Ostatnia aktualizacja: 2016-04-29 13:16:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-03-14 14:45:23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-03-17 14:02:58
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-03-21 14:29:19
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-03-14 14:47:38
Formularz ofertowy z załącznikami (wersja edytowalna) pobierz 2016-03-14 14:48:47
Załącznik nr 4a do SIWZ pobierz 2016-03-14 14:48:06
Załącznik nr 4b do SIWZ pobierz 2016-03-14 14:48:24
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ pobierz 2016-03-17 14:03:30
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ (2) pobierz 2016-03-21 14:29:49
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-03-23 12:30:00
pobierz
2016-03-17 14:03:47
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-03-24 12:30:00
pobierz
2016-03-21 14:30:13
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-04-15 14:28:08


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713