Czas wygenerowania treści 2020-04-08 19:37:37

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Projekt i druk folderu informacyjnego o tematyce gospodarczej
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca zaprojektowanie i druk folderów informacyjnych (10000 egz.), konfekcjonowanie oraz dostawę całości przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z opisem zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który znajduje się w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-05-05 12:40:24


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2016-05-05 12:39:22
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-05 12:40:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-03-14 14:46:07
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-03-18 12:17:21
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-03-14 14:49:26
01 - formularz ofertowy pobierz 2016-03-14 14:51:52
02 - art. 22 pobierz 2016-03-14 14:53:39
03 - art. 24 pobierz 2016-03-14 14:54:20
04 - grupa kapitałowa pobierz 2016-03-14 14:54:56
05 - wykaz usług pobierz 2016-03-14 14:55:39
modyfikacja siwz - 18.03.2016 r. pobierz 2016-03-18 12:11:17
odpowiedzi na pytania - 18.03.2016 r. pobierz 2016-03-18 12:13:18
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-03-23 13:00:00
pobierz
2016-03-18 12:14:48
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-04-15 14:54:54


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713