Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:24:46

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby Wydziału Komunikacji Społecznej w 2016 roku
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby Wydziału Komunikacji Społecznej w 2016 roku. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do umowy. Przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej, obejmuje przygotowanie, dostarczenie oraz podanie posiłków podczas szkoleń, spotkań, konferencji. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 23 grudnia 2016 r. Szacunkowa ilość spotkań: do 70. Zamawiający zabezpiecza miejsce usług restauracyjnych (cateringowych). Wykonawca zapewni dowóz posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Miejsca świadczenia usług: a. w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Ligonia 46, b. na terenie miasta Katowice, c. na terenie województwa - ok. 25 spotkań. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usługi zgodnie z wskazaniami zawartymi w załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-05-13 12:49:45


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2016-05-13 12:48:43
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-13 12:49:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-03-11 11:00:04
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-03-11 11:02:49
formularz ofertowy pobierz 2016-03-11 11:03:25
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2016-03-11 11:03:48
załacznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2016-03-11 11:03:59
załacznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2016-03-11 11:04:11
załacznik nr 4 do formularza ofertowego pobierz 2016-03-11 11:04:23
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-04-13 11:05:20


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713