Czas wygenerowania treści 2020-07-05 15:40:07

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Asysta techniczna i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1. Przedmiotem zamówienia jest Asysta techniczna i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-05-10 14:50:39


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2016-05-10 14:49:36
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 14:49:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-03-04 14:27:27
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-03-04 14:27:42
Formularz ofertowy .doc pobierz 2016-03-04 14:28:23
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego .doc pobierz 2016-03-04 14:32:03
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego (wykaz usług) .doc pobierz 2016-03-04 14:32:59
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego (wykaz osób) .doc pobierz 2016-03-04 14:33:56
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego .doc pobierz 2016-03-04 14:34:38
Załącznik nr 5 do formularza ofertowego .doc pobierz 2016-03-04 14:35:05
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-04-18 14:56:37


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713