Czas wygenerowania treści 2019-10-16 09:47:56

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Zakup mediów na potrzeby promocji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2016
wielkoformatowych, nośnikach typu citylight, czasu antenowego w radiu i telewizji w okresie od 6 maja do 17 czerwca 2016 r., przeprowadzenia kampanii reklamowej w sieci Google w okresie od 6 maja do 11 czerwca 2016 r., wykonania reklam internetowych typu display oraz przeprowadzenia w okresie nie wcześniej niż od 6 maja i nie później niż do 1 lipca 2016 r. badań konsumenckich w zakresie skuteczności i efektywności działań reklamowych w mediach (dwie fale badania: pre-test i post-test). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-04-19 10:49:24


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-04-19 10:49:27
Ostatnia aktualizacja: 2016-04-19 10:49:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-03-03 13:08:42
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-03-14 14:04:44
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-03-03 13:07:48
Zał. 1 do FO - Oświadczenie art. 22 pobierz 2016-03-03 13:10:48
Zał. 1 do SIWZ - formularz ofertowy pobierz 2016-03-03 13:09:53
Zał. 2 do FO - Wykaz usług pobierz 2016-03-03 13:10:14
Zał. 3 do FO - Oświadczenie art. 24 pobierz 2016-03-03 13:11:05
Zał. 4 do FO - Grupa Kapitałowa pobierz 2016-03-03 13:11:19
Modyfikacja SIWZ z dnia 14.03.2016 r. pobierz 2016-03-14 14:05:43
Odpowiedzi na pytania z dnia 14.03.2016 r. pobierz 2016-03-14 14:06:25
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-03-21 12:30:00
pobierz
2016-03-14 14:06:50
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-04-01 13:05:42


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713