Czas wygenerowania treści 2020-04-01 21:59:01

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb-95 i oleju napędowego - dla pojazdów eksploatowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb-95 w ilości ¬75.000 litrów i oleju napędowego w ilości ¬1.000 litrów - dla pojazdów eksploatowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-04-13 10:37:57


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2016-04-13 10:37:59
Ostatnia aktualizacja: 2016-04-13 10:39:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-02-23 12:57:37
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-02-23 13:01:06
01 - formularz ofertowy pobierz 2016-02-23 13:04:32
02 - zał. nr 1 do formularza ofertowego (art. 22) pobierz 2016-02-23 13:06:16
03 - zał. nr 2 do formularza ofertowego (wykaz dostaw) pobierz 2016-02-23 13:07:30
04 - zał. nr 3 do formularza ofertowego (art. 24) pobierz 2016-02-23 13:08:27
05 - zał. nr 4 do formularza ofertowego (grupa kapitałowa) pobierz 2016-02-23 13:09:34
Odpowiedzi na pytania - 03-03-2016 pobierz 2016-03-03 10:09:18
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-03-24 13:01:24


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713