Czas wygenerowania treści 2021-01-23 08:16:45

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa opracowania merytorycznego czterech numerów biuletynu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania merytorycznego czterech numerów biuletynu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-04-11 15:04:55


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-04-11 15:04:59
Ostatnia aktualizacja: 2016-04-11 15:05:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-02-19 12:16:41
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-02-25 15:09:13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-02-19 12:17:25
Formularz ofertowy .doc pobierz 2016-02-19 12:18:49
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego .doc pobierz 2016-02-19 12:19:30
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego .doc pobierz 2016-02-19 12:20:13
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego .doc pobierz 2016-02-19 12:20:37
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego .doc pobierz 2016-02-19 12:21:02
Załącznik nr 5 do formularza ofertowego .doc pobierz 2016-02-19 12:21:26
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - 25.02.2016 pobierz 2016-02-25 15:11:47
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-03-02 12:30:00
pobierz
2016-02-25 15:12:11
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-03-24 14:02:22


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713