Czas wygenerowania treści 2019-12-08 13:40:27

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) dla Wydziału Rozwoju Regionalnego, Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) dla Wydziału Rozwoju Regionalnego, Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego.2. Świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) będzie odbywało się sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, w czasie spotkań/konferencji/szkoleń/warsztatów, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w dniach od poniedziałku do piątku. Wynajęcie miejsca świadczenia usługi i pokrycie kosztów z tym związanych leży po stronie Zamawiającego. Zakres nr I - świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) odbywać się będzie na terenie Katowic i okolic (przewidziano do 8 usług wyjazdowych max. do 100 km od Katowic); zakres nr II - świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) odbywać się będzie na terenie Bielska-Białej i okolic (w tym przewidziano do 4 usług wyjazdowych: 3 w podregionie bielskim i 1 do 100 km od Bielska-Białej; zakres nr III - świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) odbywać się będzie na terenie miasta Katowic, w tym w siedzibie Zamawiającego tj. Katowice przy ul. Dąbrowskiego 23, ul. Ligonia 46. (Szacunkowa ilość spotkań to ok. 25, w tym Zamawiający przewiduje ok. 6 spotkań dla 15 uczestników). 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca świadczenia usługi restauracyjnej poza ustalony obszar za obopólną zgodą. O ewentualnych zmianach miejsca świadczenia usługi Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego (mailowo/ faksem/ pisemnie). Wynajęcie miejsca świadczenia usługi i pokrycie kosztów z tym związanych leży po stronie Zamawiającego. 4. Ilość usług restauracyjnych określonych w ofercie stanowi maksymalną ilość zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości usług niż wskazana w ofercie przetargowej, do ilości nie mniejszej niż 60% wartości umowy, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może zmniejszyć liczbę asortymentu objętego usługą restauracyjną o więcej niż 40% wartości umowy, a wówczas Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu 5. Rozliczanie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 6. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-04-07 15:03:48


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-04-07 15:03:51
Ostatnia aktualizacja: 2016-04-07 15:03:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-02-18 11:00:59
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-02-18 10:50:18
Formularz ofertowy .doc pobierz 2016-02-18 10:51:43
Załącznik nr 1 do f.o. doc pobierz 2016-02-18 10:52:01
Załącznik nr 2 do f.o. doc pobierz 2016-02-18 10:52:17
Załącznik nr 3 do f.o. doc pobierz 2016-02-18 10:52:32
Załącznik nr 4 do f.o. doc pobierz 2016-02-18 10:52:42
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-03-22 09:22:44


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713