Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:29:37

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Organizacja i promocja plenerowej imprezy masowej dla minimum 5000 osób, o charakterze artystyczno-edukacyjnym, w dniu 8 maja 2016 r. w Parku Śląskim w Chorzowie jako wydarzenie inaugurujące Dni Otwarte Funduszy Europejskich w regionie
minimum 5000 osób, o charakterze artystyczno-edukacyjnym, w dniu 8 maja 2016 r. w Parku Śląskim w Chorzowie jako wydarzenie inaugurujące Dni Otwarte Funduszy Europejskich w regionie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-04-06 14:26:35


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-04-06 14:26:38
Ostatnia aktualizacja: 2016-04-06 14:26:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-02-18 08:03:59
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-02-25 14:41:50
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-02-18 08:04:37
Zał. 1 do FO - Oświadczenie art. 22 pobierz 2016-02-18 08:06:35
Zał. 1 do SIWZ - formularz ofertowy pobierz 2016-02-18 08:06:02
Zał 2 do FO - Wykaz usług pobierz 2016-02-18 08:06:53
Zał. 2 do SOPZ pobierz 2016-02-18 08:08:23
Zał. 3 do FO - Oświadczenie art. 24 pobierz 2016-02-18 08:07:16
Zał. 4 do FO - Grupa Kapitałowa pobierz 2016-02-18 08:07:37
Zał 5 do FO - Dodatkowy wykaz usług pobierz 2016-02-18 08:07:53
Modyfikacja SIWZ z dnia 25.02.2016 r. pobierz 2016-02-25 14:45:34
Odpowiedzi na pytania z dnia 25.02.2016 r. pobierz 2016-02-25 14:44:52
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-03-01 13:00:00
pobierz
2016-02-25 14:46:44
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-03-23 10:25:55


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713