Czas wygenerowania treści 2020-04-01 22:42:41

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa organizacji warsztatów podczas spotkania organizowanego przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Śląskiego
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji warsztatów obejmująca: zapewnienie noclegu, wyżywienia, udostępnienie sali konferencyjnej/warsztatowej oraz transportu dla uczestników podczas spotkania organizowanego przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Śląskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-04-19 11:57:43


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-04-19 11:57:52
Ostatnia aktualizacja: 2016-04-19 11:58:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-02-17 14:39:35
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-02-17 14:39:58
Formularz ofertowy z załącznikami (wersja edytowalna) pobierz 2016-02-17 14:40:21
Wyjaśnienie siwz pobierz 2016-02-22 09:33:35
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-03-14 11:55:20


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713