Czas wygenerowania treści 2019-10-16 09:23:53

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku czterech spółek medycznych z ograniczoną odpowiedzialnością należących do Województwa Śląskiego, w tym oszacowanie wartości Spółek oraz sporządzenie Memorandum informacyjnego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku czterech spółek medycznych z ograniczoną odpowiedzialnością należących do Województwa Śląskiego, w tym oszacowanie wartości Spółek i wartości udziałów oraz sporządzenie Memorandum informacyjnego, celem wykorzystania w procesie zbycia udziałów przez Województwo Śląskie, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące zakresy: Zakres I: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowisko im. Dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. , Zakres II: Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka sp. z o.o. w Ustroniu, Zakres III: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o., Zakres IV: Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny Bucze w Górkach Wielkich sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej siwz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-03-25 12:06:47


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-03-25 12:06:51
Ostatnia aktualizacja: 2016-03-25 12:07:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-02-15 09:42:08
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-02-18 14:26:53
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-02-24 14:43:05
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-02-15 09:43:20
Załączniki do siwz od nr 3a do 6f pobierz 2016-02-15 09:45:18
Załączniki nr 5e do siwz pobierz 2016-02-18 14:34:34
Zał. nr 1 do FO_ośw.z art.22 pobierz 2016-02-15 09:47:40
Zał. nr 1 do siwz_formularz ofertowy pobierz 2016-02-15 09:46:48
Zał. nr 2 do FO_wykaz usług pobierz 2016-02-15 09:48:31
Zał. nr 2 do siwz_WZÓR UMOWY-PO ZMIANIE pobierz 2016-02-24 14:44:42
Zał. nr 3 do FO_ośw.z art.24 pobierz 2016-02-15 09:49:37
Zał. nr 4 do FO_grupa kapitałowa pobierz 2016-02-15 09:49:07
Wyjaśnienia i modyfikacja siwz pobierz 2016-02-18 14:27:33
Wyjaśnienia i modyfikacja siwz z dnia 24.02.16r pobierz 2016-02-24 14:43:52
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-02-25 13:00:00
pobierz
2016-02-18 14:28:47
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-02-29 12:30:00
pobierz
2016-02-24 14:48:07
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-03-11 12:13:01


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713