Czas wygenerowania treści 2019-12-13 22:05:26

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych oraz sprzedaży i dostawy polis ubezpieczeniowych obejmujących koszty leczenia (KL) oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) za granicą
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych oraz sprzedaży i dostawy polis ubezpieczeniowych obejmujących koszty leczenia (KL) oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) za granicą na potrzeby Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2016 roku. W ramach zamówienia zamawiający przewiduje zakup maksymalnie 150 sztuk biletów (tam i z powrotem). Ilość biletów wskazana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi maksymalną ilość zamówienia. W ramach zamówienia zamawiający przewiduje zakup polis ubezpieczeniowych w maksymalnej ilości: w wariancie Europa 895 osobodni oraz w wariancie Świat 45 osobodni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w siwz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-03-02 14:47:56


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-03-02 14:47:58
Ostatnia aktualizacja: 2016-03-02 14:48:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-01-29 10:31:28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-01-29 10:31:48
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego pobierz 2016-01-29 10:32:43
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz 2016-01-29 10:32:09
Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego pobierz 2016-01-29 10:33:04
Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego pobierz 2016-01-29 10:33:18
Załącznik nr 4 do Formularza ofertowego pobierz 2016-01-29 10:33:36
Załącznik nr 5 do Formularza ofertowego pobierz 2016-01-29 10:33:56
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-02-17 14:27:35


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713