Czas wygenerowania treści 2020-04-03 02:22:17

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Obsługa notarialna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na rok 2016
Przedmiotem zamówienia jest obsługa notarialna obejmująca wykonanie czynności notarialnych: 1) Sporządzenie aktów notarialnych i projektów aktów notarialnych dokumentujących umowy, pełnomocnictwa, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych, inne jednostronne oświadczenia oraz inne czynności prawne dokonywane na podstawie istniejących przepisów prawa; 2) Sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktów notarialnych lub innego dokumentu - § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 237 z późn. zm.); 3) Poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem - § 13 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości; 4) Poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną w związku z § 13 pkt 1a) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości; 5) Poświadczanie własnoręczności podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach - § 13 pkt 1b) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości; 6) Poświadczenie daty okazania dokumentu - § 13 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości; 7) Inne czynności niż wymienione w pkt 1) - 6) w związku z § 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości; 8) Dokonanie czynności notarialnej poza Kancelarią Notarialną, za każdą godzinę, w porze dziennej - § 17 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-02-17 11:56:44


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-02-17 11:57:01
Ostatnia aktualizacja: 2016-02-17 11:57:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-01-20 14:30:15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-01-26 14:54:00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-01-20 14:44:41
Modyfikacja SIWZ pobierz 2016-01-26 14:55:00
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-02-01 13:00:00
pobierz
2016-01-26 14:56:29
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-02-09 08:38:49


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713