Czas wygenerowania treści 2020-06-06 02:22:47

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Ubezpieczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, obejmujące: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia). 2. Informacje o Ubezpieczającym/Ubezpieczonym oraz umowie ubezpieczenia: Ubezpieczający/Ubezpieczony Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego/Województwo Śląskie 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 NIP: 954-22-60-713 REGON: 276284638 www.slaskie.pl 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres ubezpieczenia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-12-18 11:19:43


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2015-12-18 11:19:44
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-18 11:19:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-12-01 11:45:22
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-12-08 13:52:18
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-12-01 11:45:51
Formularz ofertowy.doc pobierz 2015-12-01 11:46:08
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-12-01 11:46:21
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-12-01 11:46:32
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-12-01 11:47:03
Załącznik nr 7 do SIWZ pobierz 2015-12-08 13:53:36
Modyfikacja SIWZ z dnia 08.12.2015 r. pobierz 2015-12-08 13:49:21
Odpowiedzi na pytania z dnia 08.12.2015 r. pobierz 2015-12-08 13:48:47
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-12-11 12:30:00
pobierz
2015-12-08 13:51:43
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-12-15 12:37:35


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713