Czas wygenerowania treści 2019-11-21 10:33:24

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg ograniczony na:
Dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie - Etap I - dokończenie prac w branżach elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych
Przedmiotem zamówienia jest dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zadaszenie widowni oraz
niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie – Etap I - dokończenie prac w branżach
elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych.
Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Dokończenie prac w branżach teletechnicznych i niskoprądowych, w tym:
systemu monitoringu CCTV (Closed Circuit Television),
systemu nagłośnienia stadionu,
systemu SSP (system sygnalizacji pożarowej) i DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy),
systemu KD (kontroli dostępu) i SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu),
systemu biletowego i wstępu na obiekt,
systemu okablowania strukturalnego,
systemu automatyki AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki),
systemu BMS (Building Management System) trybuny wschodniej,
systemu BMS (Building Management System) trybuny zachodniej,
systemu łączności bezprzewodowej i wzmocnienia sygnału dla służb publicznych,
systemu stałego okablowania transmisji dla obsługi przekazu TV (broadcast).
2. Dokończenie prac w branżach instalacyjnych, elektroenergetycznych.
Dokończenie prac w branży elektroenergetycznej można podzielić na następujące etapy: sprawdzenie i
naprawa instalacji nowych, rozpoczętych i niedokończonych,
dokończenie prac instalacyjnych przewidzianych w projekcie z 2009 r. (wraz ze zmianami i uzupełnieniami),
inwentaryzacja, sprawdzenie, naprawa i odtworzenie zniszczonych części instalacji elektrycznych istniejących i
działających przed rozpoczęciem budowy w 2009 r. oraz ponowne ich uruchomienie.
Rozszerzony opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia, znajdującym się na
stronie internetowej Zamawiającego:
http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-03-17 12:52:03


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-03-17 12:52:07
Ostatnia aktualizacja: 2016-03-17 12:52:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-11-27 15:28:12
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pobierz 2015-11-30 07:58:34
Wniosek wraz z załącznikami pobierz 2015-11-27 15:29:26
Zał.nr 1 do wniosku_oświadczenie art 22 pobierz 2015-11-30 07:59:35
Zał.nr 2 do wniosku_oświadczenie art 24 pobierz 2015-11-30 08:00:53
Zał.nr 3 do wniosku_grupa kapitałowa pobierz 2015-11-30 08:01:54
Zał.nr 4 do wniosku_wykaz robót pobierz 2015-11-30 08:02:23
Zał.nr 5 do wniosku_wykaz osób pobierz 2015-11-30 08:02:56
Zał.nr 6 do wniosku_wykaz dodatkowych robót bud. pobierz 2015-11-30 08:03:56
Zał. 1 do ogłoszenia_opis przedmiotu zamówienia pobierz 2015-11-27 15:30:23
Odwołanie z dn. 11.12.15r pobierz 2015-12-14 11:44:47
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-02-26 10:09:18


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713