Czas wygenerowania treści 2020-04-02 07:47:31

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (Zakres I - komputer przenośny - notebook - 5 szt.) i oprogramowania (Zakres II - licencje na pakiet biurowy - 5 szt.) dla Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Przedmiot zamówienia został wymieniony i opisany w załączniku nr 4 do SIWZ / załączniku nr 1 do wzoru umowy nr 1 i 2 3. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu, spełniający normy CE. 4. Określone w załączniku nr 1 do umowy parametry techniczne/funkcjonalne stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy. 5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23. 6. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt komputerowy i oprogramowanie zgodnie z wzorami umów stanowiącym załączniki nr 2 i 3 do SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-12-29 12:22:42


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-12-29 12:22:45
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-29 12:23:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-11-16 11:37:16
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-11-16 11:37:27
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-11-30 15:15:05


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713