Czas wygenerowania treści 2020-06-06 03:03:52

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa regałów archiwalnych
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa regałów archiwalnych wraz z ich instalacją i rozmieszczeniem zgodnie z SOPZ we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w załączniku nr 3 do siwz/załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3.Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-01-07 11:31:36


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-01-07 11:27:57
Ostatnia aktualizacja: 2016-01-07 11:28:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-11-10 09:13:39
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2015-11-17 14:14:28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-11-10 09:14:49
Załącznik nr 1 do FO_ośw. z art 22 pobierz 2015-11-10 09:18:01
Załącznik nr 1 do siwz_formularz ofertowy pobierz 2015-11-10 09:17:33
Załącznik nr 2 do FO_ośw. z art 24 pobierz 2015-11-10 09:18:18
Załącznik nr 3 do FO_wykaz dostaw pobierz 2015-11-10 09:18:46
Załącznik nr 4 do FO_grupa kapitałowa pobierz 2015-11-10 09:19:09
Modyfikacja siwz z dn.17.11.15r pobierz 2015-11-17 14:15:34
Odpowiedzi na pytania z dn.17.11.15r pobierz 2015-11-17 14:16:11
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-11-23 12:30:00
pobierz
2015-11-17 14:16:42
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-12-07 09:01:20


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713