Czas wygenerowania treści 2020-07-02 08:22:08

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa hotelarska dla 12 osób na terenie miasta Szczyrk (województwo śląskie)
1.Przedmiot zamówienia obejmuje usługę hotelarską dla 12 osób podczas warsztatów roboczych dotyczących opracowania ostatecznego dokumentu -Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030, na terenie miasta Szczyrk (województwo śląskie). 2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników wyjazdu wskazanej w SIWZ o nie więcej niż 25% i nie zrealizowania tej części zamówienia. Wówczas rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie nastąpi według ceny jednostkowej brutto/osobę. Informację w tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 3 dni przed ostatecznym terminem rozpoczęcia pobytu. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do siwz/wzoru umowy. 4.Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-12-08 11:36:13


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-12-08 11:36:24
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-08 11:36:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-11-09 14:05:22
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-11-09 14:06:28
Załacznik nr 1 do FO_ośw. z art 22 pobierz 2015-11-09 14:09:36
Załacznik nr 1 do siwz_formularz ofertowy pobierz 2015-11-09 14:09:01
Załacznik nr 2 do FO_ośw. z art. 24 pobierz 2015-11-09 14:10:14
Załacznik nr 3 do FO_grupa kapitałowa pobierz 2015-11-09 14:10:36
Załacznik nr 4 do FO_wykaz pobierz 2015-11-09 14:11:01
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-11-23 13:52:50


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713