Czas wygenerowania treści 2020-03-29 07:44:58

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Jednorazowa dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych zgodnie z zakresami: Zakres I - materiały biurowe, Zakres II - materiały eksploatacyjne. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-12-18 09:07:27


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2015-12-18 09:07:28
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-18 09:07:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-11-09 10:48:20
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-11-09 10:48:47
Formularz ofertowy.doc pobierz 2015-11-09 10:49:29
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-11-09 10:49:48
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-11-09 10:50:03
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-11-09 10:50:22
Odpowiedzi na pytania z dn. 10.11.2015 r. pobierz 2015-11-10 15:04:34
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-12-01 13:20:27


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713