Czas wygenerowania treści 2020-07-02 08:44:43

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Jednorazowa usługa opracowania edytorskiego, wykonania składu, łamania, korekty, przygotowania do druku oraz wydruku i dostawy: plakatu, ulotek, broszur i wizytówek
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa usługa opracowania edytorskiego, wykonanie składu, łamania, korekty, przygotowania do druku oraz wydruku i dostawy: plakatu (nakład 100 szt), ulotek (nakład 5 000 szt), broszur (nakład 4 000 szt) i wizytówek (nakład 5 000 szt) dotyczących działalności Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie śląskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-12-02 12:15:41


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-12-02 12:15:50
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-02 12:15:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-10-26 14:07:46
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-10-26 14:08:26
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-11-19 14:26:06


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713